Школа фудбала


Мало је клубова у Србији који се могу похвалити дугогодишњим и успешним радом у стварању играча као што то може Раднички фудбалски клуб Нови Сад.

Сваке године школом фудбала обухваћено је 300 деце и сва су укључена у одговарајући систем такмичења. Квалитетним стручним радом, индивидуалним приступом и правилном селекцијом, деца се, у складу са својим могућностима, оптерећују и оспособљавају за највише домете.

Школом фудбала обухваћена су деца оба пола старија од 7 година распоређена по узрасту у одговарајуће групе. Програм је тако конципиран да траје више година, а реализује се током целе године на главном и помоћним теренима клуба, и у зимском периоду у халама и салама по Новом Саду. Ради се сваки радни дан, пре и после подне, у зависности од школе, а свакој групи је обезбеђено најмање три тренинга недељно. Суботом и недељом се организују утакмице.


Месечна чланарина је 2000,00 динара, а са децом раде тренери фудбала са одговарајућим лиценцама и то: Лабуд Пејовић, Саша Филиповић, Ђорђе Пантић, Васа Орловић, Дамир Дакић, Милан Давидовић и тренер голмана Бошко Кнежевић. Координатори рада са младима су Јосиф Илић и Момир Бранков, а званични представник клуба Радован Марић.

Седиште Фудбалског клуба "Нови Сад" је у Новом Саду у улици Илије Огњановића 3, а стадион се налази у Руменачкој 152. Контакт телефони у седишту клуба су 021/523-093 и 021/6614-292, а на стадиону 021/512-318. Све додатне информације се могу добити од секретара клуба Софије Крунић.